Rozhraní pro společenství vlastníků bytových jednotek a družstva

Bytové družstvo SOKOL

Sokolovská 1325, Ostrava - Poruba 708 00

Jste na stránce Bytového družstva SOKOL, zapsaného ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským
soudem v Ostravě, oddíl Dr. Vložka 466.

Domy společenství
Informace

Statutární orgán družstva

  • Předseda družstva: Jiřina Skařupová
  • Volební období: 5/2019 - 5/2024
  • Kontakt:+420 728 895 945
  • Email:bdsokol@centrum.cz
  • IČ: 253 61 473
  • Počet členů: 18
  • Počet bytů: 18