Rozhraní pro společenství vlastníků bytových jednotek a družstva

Bytové družstvo Ľudovíta Štúra 1074

Ľudovíta Štúra 1074, Ostrava - Poruba 708 00

Jste na stránce Bytového družstva Ľudovíta Štúra 1074, zapsaného ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2551.

Domy společenství
Informace
Informační tabule
  • Předseda družstva: Mgr. Veronika Tichov
  • Volební období: 11/2023 -11/2028
  • Kontakt:  +420 720 444 902
  • Email: bd.lstura1074@seznam.cz
  • IČ: 293 98 673
  • Počet členů: 17
  • Počet bytů: 18