Rozhraní pro společenství vlastníků bytových jednotek a družstva

Bytové družstvo Výškovická 194

Výškovická 636/194, Ostrava - Výškovice 700 30

Jste na stránce Bytového družstva Výškovická 194, zapsaného ve veřejném rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr. Vložka 1519.

Domy společenství
Informace

Statutární orgán družstva

  • Předseda představenstva: Ing. Ilona Bolcková
  • Místopředseda představenstva: Mgr. Irena Goldová
  • Člen představenstva: Lucie Neuhyblová
  • Počet členů: 18
  • Počet bytů: 18
Volební období:  06/2019 - 06/2024
Kontakt:  +420 777 616 963
Email:  vyskovicka194@seznam.cz
IČ:  258 97 977